چگونه میزان مصرف رنگ بپکو را برای رنگ آمیزی محاسبه کنیم ؟

در این مقاله می خواهیم محاسبه کنیم که چه مقدار از رنگ بپکو را برای رنگ ­آمیزی محیط زندگی خود باید تهیه کنیم.

بدین منظور باید 5 مرحله زیر را در نظر بگیرید:

  1. اولین مرحله محاسبه مساحت سطح اجرایی رنگ است. برای این منظور از یک دوست کمک بگیرید. با یک متر فلزی ارتفاع و عرض دیوارها را اندازه گرفته و در هم ضرب کنید. بدین ترتیب مساحت کلی محاسبه می ­شود.
  2. در مرحله دوم ارتفاع و عرض تمام پنجره ­ها و درها را انداز ه­ گیری کنید و مساحت آنها را از مساحت کل دیوارها (مرحله 1) کم کنید. در حقیقت مساحت مفید رنگ ­آمیزی محاسبه می­گردد.
  3. مساحت مفید به دست آمده را در تعداد پوشش­ های اعمالی ضرب کنید. برای مثال اگر حداقل از دو دست رنگ­ آمیزی استفاده می­شود، باید مساحت مفید را در عدد 2 ضرب کرد. طبیعی است رنگ­های با پوشش­ دهی کمتر باید بیشتر اعمال شوند.
  4. عدد به دست آمده در قسمت 3 را بر عدد پوشش­ دهی (m2/kg یا m2/lit) تقسیم کنید. میزان پوشش­ دهی هر رنگ باید در اطلاعات فنی آن رنگ یا روی لیبل آن موجود باشد. بدین ترتیب میزان وزنی یا حجمی رنگ مورد نظر محاسبه می­ شود.
  5. نکته مرحله آخر بسیار حائز اهمیت است. اگر می خواهید در هزینه و وقت خود صرفه­ جویی کنید، از رنگ­ های با کیفیت استفاده نمایید. رنگ­ های با کیفیت­ تر و با پوشش­ دهی بالاتر، هزینه­ های اجرایی و قیمت تمام شده کار شما را کاهش می­ دهند.

مثال: فرض کنید می خواهیم یک دیوار با ارتفاع 3 متر و طول 6 متر را رنگ کنیم. در این اتاق دو پنجره با ارتفاع 1 متر و عرض 5/1 متر موجود است. چقدر رنگ با قدرت پوشش­ دهی 5 m2/kg نیاز است؟

مرحله 1: مساحت کل اتاق که حاصل ضرب 3 در 6 است می شود 18: 3*6=18

مرحله 2: مساحت دو پنجره روی هم 3 متر می شود: 2 * (1 * 5/1)=3

بنابراین مساحت مفید 15 متر مربع می شود: 18-3=15

مرحله 3: اگر با دو بار رنگ­ آمیزی اجرای ما پوشش بگیرد میزان مساحت مورد بررسی رنگ آمیزی 30 متر مربع می­ شود: 15 * 2= 30

مرحله 4: حال عدد 30 را بر میزان پوشش­ دهی رنگ که عدد 5 بود تقسیم می­ کنیم. بدین ترتیب 6 کیلوگرم میزان وزنی رنگ مورد نظر است: 30 / 5 = 6