پوشش بتونه اکریلیک

BEPO PUTTY

 BEPOPUTTY یک بتونه آکریلیکی است که برای درزگیری، ترمیم و یکنواخت سازی سطوح داخلی و خارجی به کار می رود. این محصول یک خمیر سفید رنگ تیکسوتروپیک بر پایه رزین اکریلیک می باشد که دارای قابلیت سمباده خوری خوب و پرکنندگی عالی بوده و به دلیل قابلیت انعطاف پذیری مناسب در طول زمان ترک نخورده و از روی سطح پوسته نمی شود.
این محصول با پرکردن خلل و فرج و ترک‌های دیوار سبب کاهش مصرف رنگ نیز می‌شود.
پایه اصلی طراحی این محصول بر روی کاربری بر سطوح بتنی بوده و این موضوع موجب گردیده که اعمال این محصول از چسبندگی بسیار بالایی بر روی سطوح برخوردار باشد.
همچنین به دلیل خاصیت روان بودن محصول، میزان پرت آن در زمان اجرا نیز بسیار پایین بوده و موجب کاهش ضایعات پس از اجرا علی الخصوص بر روی سطوح با جذب بالا می گردد.